Kursy metodą DIRECT

Głównym założeniem metody DIRECT jest zasada, że zajęcia odbywają się wyłącznie w języku obcym. Bazuje ona na logice procesu uczenia się języka przez dziecko; opiera się na schemacie ‘pytanie-odpowiedź’, który zmusza słuchacza do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi (bez wcześniejszego zastanowienia). W naturalny sposób wykształca refleks, aby być w stanie rozumieć i mówić w przyswajanym języku bezpośrednio i naturalnie, bez zastanawiania się nad gramatyką i tłumaczenia na język ojczysty.

Taki sposób organizacji zajęć oznacza bardzo duży nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia (słuchacz mówi średnio przez 50% całego czasu lekcji). Dzięki specjalnym systemom powtórek (na każdej lekcji) uczniowie nie są obciążani pracą w domu.

Kursy prowadzone za pomocą metody DIRECT prowadzone są w grupach max.
6-cio osobowych i obejmują języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i włoski na każdym stopniu zaawansowania.

Cena kursu dla dorosłych - 1850zł za 74 spotkania (płatność ratalna ok. 200/msc)
Cena kursu dla dzieci i młodzieży - 1750zł za 70 spotkań (płatność ratalna
ok. 200/msc). Start zajęć 11 i 12 września 2017. Kurs trwa 10 miesięcy.
Do grup można dopisywać się w trakcie kursu jeżeli są jeszcze wolne miejsca.

 

wykonanie