PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych z języka angielskiego oraz języka niemieckiego kierowane są do uczniów ostatnich klas szkół średnich. Zajęcia prowadzone są na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) przez doświadczonych nauczycieli w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Program kursu pozwala:

  • przećwiczyć i poprawić gramatykę i słownictwo,
  • poprawić umiejętności czytania i pisania poprzez pracę z różnorodnymi tekstami,
  • poprawić umiejętność słuchania oraz płynności w mowie,
  • lepiej poznać wymagania związane z egzaminem maturalnym.

Zajęcia odbywają się w grupach 3-6 osobowych i trwają od 4 paździenika 2017 do 26 kwietnia 2018 (2x tyg. po 90 minut). Cena kursu wynosi 1 840 zł (+podręcznik) za 56 spotkań po 90 min. (łącznie 102h lekcyjne). Płatność ratalna: 4 raty po 460 zł.

wykonanie