Angielski/Niemiecki dla maluchów

Za wczesną edukacją dzieci przemawiają czynniki biologiczne i emocjonalne związane z wczesnym dzieciństwem. Do 6. roku życia dziecko posiada naturalne uwarunkowania ułatwiające naukę języka. Dziecięcy mózg nie został jeszcze podzielony na dwie półkule, dzięki czemu cały chłonie wiedzę. Ucho dziecka jest wrażliwe na większą liczbę fal dźwiękowych niż słuch dorosłego, a narządy mowy są plastyczne i jeszcze nieprzystosowane tylko do mowy ojczystej.

Im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku lub niemiecku. Podczas gdy dla dorosłych nauka jest żmudnym procesem ciągłego powtarzania informacji, dzieciom zapamiętywanie przychodzi łatwo i naturalnie, zwłaszcza w trakcie beztroskiej zabawy.

Więcej informacji o kursach językowych dla przedszkolaków znajdziesz w zakładce: Kursy Językowe.

 

wykonanie