Kursy Językowe

Kursy i warsztaty językowe w SMARCIE prowadzone są przez profesjonalnych lektorów za pomocą różnych metod w zależności od grupy, wieku jej uczestników, ich możliwości i preferencji oraz celu jaki chcą osiągnąć. Każdy z naszych lektorów ma odpowiednie przygotowanie, doświadczenie i predyspozycje do pracy z daną grupą. 

Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwinięciu kompetencji mówienia i używania języka w praktyce. Przełamujemy bariery w posługiwaniu się językiem obcym. Wyciągamy 100% podczas zajęć i nie zamęczamy zadaniami domowymi. Zajęcia prowadzimy tylko i wyłącznie w małych grupach, żeby były one maksymalnie efektywne. Dbamy o to, żeby nauka była przyjemnością, a nasi uczniowei byli nieustannie zmotywowani do rozwijania swoich umiejętności językowych.

 

 

Kursy metodą DIRECT

Głównym założeniem metody DIRECT jest zasada, że zajęcia odbywają się wyłącznie w języku obcym. Bazuje ona na logice procesu uczenia się języka przez dziecko; opiera się na schemacie ‘pytanie-odpowiedź’, który zmusza słuchacza do udzielenia natychmiastowej odpowiedzi (bez wcześniejszego zastanowienia). W naturalny sposób wykształca refleks, aby być w stanie rozumieć i mówić w przyswajanym języku bezpośrednio i naturalnie, bez zastanawiania się nad gramatyką i tłumaczenia na język ojczysty.

Taki sposób organizacji zajęć oznacza bardzo duży nacisk na rozwijanie umiejętności mówienia (słuchacz mówi średnio przez 50% całego czasu lekcji). Dzięki specjalnym systemom powtórek (na każdej lekcji) uczniowie nie są obciążani pracą w domu.

Kursy prowadzone za pomocą metody DIRECT prowadzone są w grupach max.
6-cio osobowych i obejmują języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański i włoski na każdym stopniu zaawansowania.

Cena kursu dla dorosłych - 1850zł za 74 spotkania (płatność ratalna ok. 200/msc)
Cena kursu dla dzieci i młodzieży - 1750zł za 70 spotkań (płatność ratalna
ok. 200/msc). Start zajęć 11 i 12 września 2017. Kurs trwa 10 miesięcy.
Do grup można dopisywać się w trakcie kursu jeżeli są jeszcze wolne miejsca.

 

Angielski/Niemicki z Krainą Baśni

Kraina Baśni to metoda nauczania języków obcych przeznaczona dla dzieci od 3. roku życia. Jej filarem są najpiękniejsze, znane na całym świecie bajki i baśnie, które tworzą konsekwentną podróż językową, skutecznie budującą obcojęzyczne umiejętności najmłodszych.

Bajki angażują głębokie procesy myślowe dzieci pomagając zrozumieć przekaz, przez co głębiej i aktywniej wpływają na procesy zapamiętywania. Pantomima, wierszyki, piosenki i zabawy ruchowe, a także prace plastyczne zawierają szczegółowo zaplanowane struktury językowe.

Najważniejsze informacje:

 • od pierwszych zajęć mówimy wyłącznie w języku angielskim/niemieckim
 • zajęcia prowadzi nauczyciel z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi
 • lekcje odbywają się 2 x tyg. po 30 minut 
 • grupy liczą max. 6 osób
 • placówka posiada specjalne udogodnienia i jest przystosowana do obsługi małych dzieci

Cena kursu wynosi 990 zł za 64 lekcje (płatność ratalna: 3 raty po 330 zł). Dzieci przydzielane są do grup na podstawie wieku oraz ewentualnie posiadanych już umiejętności językowych i predyspozycji do nauki języków obcych. Kurs trwa 9 miesięcy. Zajęcia startują 19 i 26 września 2017. Do grup można się dopisywać w ciągu roku jeśli są jeszcze wolne miejsca.

Przygotowanie do egzaminu FCE 

FIRST (FCE - First Certificate in English) - kurs przeznaczony jest dla osób przygotowujących się do egzaminu FIRST (FCE). W trakcie kursu uczniowie:

 • osiągają poziom znajomości języka angielskiego potrzebny do zdania egzaminu Cambridge English: First (FCE)
 • udoskonalają swoje umiejętności oraz budują pewność siebie podczas używania języka angielskiego w mowie i piśmie w różnorodnych sytuacjach
 • gruntownie przygotowują się do egzaminu oraz poznają techniki egzaminacyjne.

Egzamin First Certificate in English (FCE), potwierdza kwalifikacje na poziomie średnio zaawansowanym wyższym. Certyfikat poświadcza, umiejętności posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, w kontekście pracy i nauki, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Certyfikat FCE jest honorowany i wymagany przez wielu pracodawców oraz instytucje edukacyjne w kraju i za granicą.

Zajęcia odbywają się w grupach 3-6 osobowych i trwają od 4 października 2017 do 26 kwietnia 2018 (2x tyg. po 90 minut). Cena kursu wynosi 1 840 zł (+podręcznik) za 56 spotkań po 90 min. (łącznie 102h lekcyjne). Płatność ratalna: 4 raty po 460 zł.

PRZYGOTOWANIE DO MATURY

Kursy przygotowujące do egzaminów maturalnych z języka angielskiego oraz języka niemieckiego kierowane są do uczniów ostatnich klas szkół średnich. Zajęcia prowadzone są na poziomie średniozaawansowanym wyższym (B2) przez doświadczonych nauczycieli w oparciu o wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Program kursu pozwala:

 • przećwiczyć i poprawić gramatykę i słownictwo,
 • poprawić umiejętności czytania i pisania poprzez pracę z różnorodnymi tekstami,
 • poprawić umiejętność słuchania oraz płynności w mowie,
 • lepiej poznać wymagania związane z egzaminem maturalnym.

Zajęcia odbywają się w grupach 3-6 osobowych i trwają od 4 paździenika 2017 do 26 kwietnia 2018 (2x tyg. po 90 minut). Cena kursu wynosi 1 840 zł (+podręcznik) za 56 spotkań po 90 min. (łącznie 102h lekcyjne). Płatność ratalna: 4 raty po 460 zł.

KOREPETYCJE JĘZYKOWE

Wszystkie zajęcia w SMARCIE prowadzone są przez doświadczonych, wykwalifikowanych nauczycieli, którzy mają zarówno szeroką wiedzę w zakresie nauczanego przedmiotu, jak i przygotowanie pedagogiczne.

Korepetycje z języka angielskiego i niemieckiego przygotowują uczniów do sprawdzianów i egzaminów, pozwalają na nadrobienie zaległości szkolnych i polepszenie wyników w nauce. Zajęcia prowadzone są najczęściej w postaci lekcji indywidualnych. Ich częstotliwość uzależniona jest od poziomu edukacyjnego uczniów i ich oczekiwań. Najczęściej odbywają się w formie jednej 50-minutowej lekcji w tygodniu.

Korepetycje kierowane są zarówno do uczniów szkół średnich i gimnazjów jak i uczniów szkół podstawowych. Cena pojedynczych zajęć wynosi 70zł.

wstaw tekst tutaj ...

Oferta dla firm

W ramach oferty przygotowanej z myślą o kliencie biznesowym SMART poleca kursy regularne prowadzone metodą DIRECT (angielski, niemiecki, rosyjski, włoski, hiszpański) oraz kursy branżowe i biznesowe (angielski) realizowane w siedzibie firmy przy ul. Długiej 6 lub świadczone w miejscu wyznaczonym przez klienta.

Internetowy system SMART pozwala pracodawcy na wgląd do e-dziennika szkoły oraz listy obecności, tym samym umożliwiając dostęp on-line do informacji na temat frekwencji pracowników, stopnia realizacji programu kursu, wyników testów oraz postępach słuchaczy.

W celu realizacji konkretnego celu biznesowego (np. wyjazd na targi zagraniczne, negocjacje biznesowe, przygotowanie i prowadzenie prezentacji w języku obcym) polecamy 1-, 2-dniowe warsztaty językowe. 

Dodatkową usługą jest asysta językowa dla biznesu realizowana za pomocą tłumaczeń konsekutywnych świadczona w miejscu i czasie wskazanym przez klienta.

Oferta dla firm jest szyta na miarę, stąd ceny usług są ustalane z każdym przedsiębiorstwem indywidualnie. W celu uzyskania dodatkowych informacji zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego.

 

Zapisz się on-line Rozwiąż test on-line

SMART KIDS

W SMART KIDS realizujemy projekty ściśle związane z dziećmi i ich rozwojem. Prowadzimy zajęcia językowe za pomocą licencjonowanej metody „Kraina Baśni”, organizujemy aktywny oraz kreatywny wypoczynek dla dzieci w ramach sobotniej „Pracowni Aktywnych Skrzatów”, wyprawiamy niezapomniane przyjęcia urodzinowe oraz dostarczamy wszelkiej niezbędnej dzieciom i ich rodzicom pomocy w zakresie prawidłowego rozwoju dziecka. W tej sferze poruszają się tylko specjaliści z odpowiednim przygotowaniem i doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Dzięki komfortowej przestrzeni, przyjaznej atmosferze oraz profesjonalnej kadrze nauczycieli, pedagogów i specjalistów zarówno dzieci jaki rodzice czują się w SMARCIE wyjątkowo dobrze. Sprawdźcie sami!Angielski/Niemiecki dla maluchów

Za wczesną edukacją dzieci przemawiają czynniki biologiczne i emocjonalne związane z wczesnym dzieciństwem. Do 6. roku życia dziecko posiada naturalne uwarunkowania ułatwiające naukę języka. Dziecięcy mózg nie został jeszcze podzielony na dwie półkule, dzięki czemu cały chłonie wiedzę. Ucho dziecka jest wrażliwe na większą liczbę fal dźwiękowych niż słuch dorosłego, a narządy mowy są plastyczne i jeszcze nieprzystosowane tylko do mowy ojczystej.

Im starszy uczeń, tym trudniej jest mu nabyć umiejętność rozumienia ze słuchu. Dzieci w wieku przedszkolnym stosunkowo szybko przyzwyczajają się do brzmienia obcej mowy i bez większego wysiłku uczą się rozumieć np. nauczyciela mówiącego do nich po angielsku lub niemiecku. Podczas gdy dla dorosłych nauka jest żmudnym procesem ciągłego powtarzania informacji, dzieciom zapamiętywanie przychodzi łatwo i naturalnie, zwłaszcza w trakcie beztroskiej zabawy.

Więcej informacji o kursach językowych dla przedszkolaków znajdziesz w zakładce: Kursy Językowe.

 

Pracownia Aktywnych Skrzatów

Pracownia Aktywnych Skrzatów to:

 • zajęcia  ogólnorozwojowe dla dzieci w wieku 3-7 lat – zarówno przedszkolaków jak i dzieci nieuczęszczających na co dzień do przedszkoli, a także dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • opieka i edukacja pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej z odpowiednim doświadczeniem zawodowym (pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog specjalny, socjoterapeuta)
 • zajęcia obejmujące m.in.: język angielski, zabawę w teatr, zajęcia ruchowe przy muzyce, bajkę i baśń, warsztaty plastyczne i zabawy paluszkowe
 • aktywna organizacja czasu najmłodszych w sobotnie przedpołudnia podczas gdy rodzice mogą spokojnie zrobić zakupy, skosić trawnik czy posprzątać w domu

Zajęcia odbywają się cyklicznie w soboty w godzinach od 10 do 14. Konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsca. Cena za 4 godzinną opiekę wynosi 40 zł.

Niezapomniane urodziny

Chciałbyś zorganizować przyjęcie urodzinowe dla swojego dziecka? Nie masz pomysłu na ciekawe zabawy dla jego koleżanek i kolegów? A może nie masz czasu zająć się przygotowaniami do imprezy? Zrobimy to za Ciebie!

Zapewniamy świetną zabawę i opiekę nad dziećmi, w tym wyjątkowym dla Twojej pociechy dniu. Zabawy, konkursy, baloniki, malowanie twarzy i inne, liczne atrakcje pod okiem animatorek dziecięcych uatrakcyjnią każde przyjęcie.

Koszt 2-godzinnej imprezy organizowanej w dziecięcej sali SMART to 30 zł za każde dziecko (min. 3 dzieci). Tort, napoje, słodycze pozostawiamy w gestii rodziców, unikając w ten sposób tzw. „ukrytych opłat”

 

Tłumaczenia

W SMARCIE zajmujemy się również tłumaczeniami nieprzysięgłych tekstów użytkowych. Wykonujemy tłumaczenia w obrębie następujących języków:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język rosyjski
 • język hiszpański
 • język włoski

Nasi tłumacze posiadają wykształcenie filologiczne oraz odpowiednie doświadczenie tłumaczeniowe.

Tłumaczymy m.in. strony www, materiały reklamowe korespondencję elektroniczną i tradycyjną; pomagamy w negocjacjach biznesowych oraz wykonujemy rozmowy telefoniczne. Tłumaczymy w kraju i za granicą, ustnie i pisemnie.

Cena tłumaczenia z języka polskiego na j. obcy  – 1600 znaków ze spacjami/ 40 zł.
Cena tłumaczenia z języka obcego na j. polski – 1600 znaków ze spacjami/ 35 zł.
Dopłata 25% do tłumaczeń tekstów specjalistycznych i naukowych.
Koszt tłumaczenia ustnego jest ustalany indywidualnie z klientem.

Wynajem sal

Sale szkoleniowe SMART Learning Centre znajdują się w dogodnej lokalizacji w centrum Świdnicy, zaraz obok Rynku. Miejsce idealnie skomunikowane zarówno ze wszystkimi innymi częściami miasta, jak i okolicznymi miejscowościami. Droga od dworców PKP i PKS zajmuje nie więcej niż 10 minut, a czas przejścia od przystanków komunikacji miejskiej przy pl. Grunwaldzkim to ok. 5 minut.

W pobliżu znajduje się kilka bezpłatnych parkingów (zaznaczone na mapce w zakładce Kontakt) oraz szeroka Strefa Płatnego Parkowania obejmująca ścisłe centrum miasta. Nieopodal Centrum Szkoleniowego mieszczą się liczne kawiarnie, restauracje oraz punkty usługowe.

Sala 1 Upstair’s Room

Sala górna (poziom 2) w hali głównej zabytkowej kamienicy z XVI wieku przy ul. Długiej. Parkiet, drewniane drzwi, okna i sufit. Sala o metrażu 21 m², mieszcząca maksymalnie 8-10 osób w kilku różnych aranżacjach przestrzeni.

Pomieszczenie wyposażone w Internet bezprzewodowy (Wi-Fi), rozkładaną tablicę o wymiarach 150x240 cm z zestawem markerów, stoły modułowe, umożliwiające przystosowanie sali do różnego rodzaju zajęć oraz system krzeseł Tip Ton firmy VITRA.

Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia komputera oraz przerwy kawowej. Cena 30zł/h.

Sala 2 Creative Room

Nowoczesna sala przygotowana w stylu amerykańskim zaopatrzona w system mobilnych krzeseł Node, umożliwiających dowolny układ przestrzeni szkoleniowej oraz pracę w różnych, często zmieniających się grupach. Zaprojektowana do obsługi szkoleniowej 8 osób, zaopatrzona w Internet bezprzewodowy (Wi-Fi).

Pomieszczenie wyposażone w tablicę multimedialną o wymiarach 150x280 cm, projektor, wizualizer/rzutnik multimedialny, komputer oraz nowoczesną mównicę dla trenera. Pracę kreatywną stymuluje cała powierzchnia ściany służąca do robienia napisów, rysunków, przekazywania myśli i informacji bez ogranczeń do wymiarów arkuszy flipchartów lub tablic. Cena 40zł/h.

Sala 3 Business Room

Kameralna sala biznesowa stworzona do organizacji i przeprowadzania spotkań zawodowych, rekrutacji, szkoleń kadry kierowniczej.

Pomieszczenie o metrażu 11  z dostępem do Internetu bezprzewodowego (Wi-Fi), wyposażone w 4 komfortowe fotele FUN firmy Profi M, owalny stół, tablicę oraz mównicę.

Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia komputera oraz przerwy kawowej, a także obsługi sekretariatu (przygotowanie materiałów, ksero, skan itd.). Cena 20zł/h.

 

Sala 4 Hidden Room

Niewielka salka o metrażu 12  zaprojektowana do organizacji szkokeń w maksymalnie
5-osobowych grupach
, rekrutacji oraz kameralnych spotkań biznesowych.

Pomieszczenie z dostępem do Internetu bezprzewodowego (Wi-Fi), wyposażone w mobilne krzesła (na kółkach) firmy Profi M, stół, tablicę oraz mównicę.

Istnieje możliwość dodatkowego zamówienia komputera oraz przerwy kawowej, a także obsługi sekretariatu (przygotowanie materiałów, ksero, skan itd.). Cena 20zł/h.

 

Zapytaj o salę
wykonanie